آخرین اخبار
هیجدهمین نشست معاونان اقتصادی و سرمایه گذاری  کلانشهرهای کشور برگزار شد.

هیجدهمین نشست معاونان اقتصادی و سرمایه گذاری کلانشهرهای کشور برگزار شد.

سازمان سرمایه گذاری شهرداری شیراز در روزهای ۵ و ۶   خرداد ۱۳۹۵ میزبان معاونان اقتصادی و سرمایه گذاری کلانشهرهای کشور بود.

ندیم ، با بیان اینکه زیر ساخت قانونی فعالیت های اقتصادی و سرمایه گذاری شهرداریهای کشور کافی نیست و لزوم تدوین قوانین و مقررات جدید در این حوزه بیش از پیش احساس میشود اظهار امیدواری کرد که مسئولین مربوطه در دولت و مجلس همکاری و همیاری لازم را در این خصوص با شهرداریهای کشور مبذول دارند.

در این نشست  آخرین تبادل نظر در خصوص جدیدترین شیوه نامه سرمایه گذاری شهرداریهای کشور بانجام رسید و مقرر شد ظرف ده روز آینده ضمن تدوین نهایی آن نسبت به ارجاع آن به سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور جهت ابلاغ توسط وزیر محترم کشور اقدام گردد.

مباحث تخصصی حقوقی ، تضامین قراردادها  و مالی از دیگر موضوعات این نشست بود.

طراحی سایت