آخرین اخبار
دوره تخصصی فاینانس در شهرداری  ارومیه برگزار شد.

دوره تخصصی فاینانس در شهرداری ارومیه برگزار شد.

به همت معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری شهرداری ارومیه دوره  تخصصی یک روزه تامین مالی خارجی  ( فاینانس ) در شهرداری ارومیه برگزار شد.

ندیم با اعلام این مطلب گفت :

در آستانه اجرایی شدن برجام و برقراری ارتباطات بانکی و مالی  ایران با کشورهای دیگر ، شهرداری ارومیه نیز اقدام به برقراری ارتباطات تامین مالی با بانکهای خارجی نموده است و مذاکرات اولیه را با فاینانسرهایی از کشورهای مختلف از جمله : ترکیه ، روسیه ، آلمان ، انگلستان و کره جنوبی  در حال انجام دارد بدین منظور و به لحاظ  ارتقای دانش علمی و تجربی کارشناسان شهرداری ارومیه  اقدام به برگزاری دوره تخصصی فاینانس شد و حدود پنجاه نفر از مدیران و کارشناسان مرتبط و تعدادی از سرمایه گذاران طرف مشارکت شهرداری در این دوره حضور یافتند .

این دوره  روز یکشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۵ درمرکزآموزش ضمن خدمت شهرداری ارومیه با ارائه  آقای دکتر طاهرفر از اساتید حوزه فاینانس و مشاور عالی سازمان سرمایه گذاری و کمکهای فنی و اقتصادی ایران  برگزار شد.

ندیم در اختتامیه این دوره گفت:

شهرداری ارومیه برنامه هایی برای دستیابی به منابع مالی خارجی دارد فلذا در نظر است ساختار اداری و تشکیلاتی لازم در این زمینه ایجاد شود و کارشناسانی در این حوزه تربیت گردند.

طراحی سایت