آخرین اخبار
حضور موفق مدرسه بازاریابی  در ارومیه
SONY DSC

حضور موفق مدرسه بازاریابی در ارومیه

اساتید مدرسه بازاریابی تبریز ، روزهای ۲۷ دی الی اول بهمن ۱۳۹۴ در ارومیه حضور یافته و آخرین دستآوردهای حوزه سرمایه گذاری ، بازاریابی و تامین مالی را به مدیران و کارشناسان حوزه سرمایه گذاری شهرداریهای آذربایجانغربی آموزش دادند.

داودندیم،معاوناقتصادیوسرمایهگذاریشهرداریارومیه با اعلام این خبر افزود :

به منظور ارتقای دانش مدیران و کارشناسان حوزه اقتصادی و سرمایه گذاری شهرداری ارومیه و با هماهنگی معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری و معاونت برنامه ریزی و مدیریت مرکز آموزش شهرداری ، اقدام به برگزاری یک دوره چهار روزه آموزش مباحث و مسایل سرمایه گذاری ، بازاریابی و اقتصاد شهری گردید.

ندیم گفت : با همکاری اداره کل امور شهر و شوراهای استانداری آذربایجانغربی، تعدادی از مدیران و کارشناسان سایر شهرداریها ی آذربایجانغربی هم در این دوره تخصصی حضور یافتند.

در این دوره چهل ساعته ، حدود یکصد نفر شامل کارشناسان و مدیران حوزه سرمایه گذاری شهرداری ارومیه و تعدادی از سایر شهرداریهای آذربایجانغربی حضور داشتند.

اساتید این دوره عبارت بودند از : آقایان دکتر قیصری ، دکتر نامدار ، دکتر محمد زاده ، دکتراحمدیان که هر چهار نفر از اساتید برجسته اقتصاد شهری و مارکتینگ میباشند.

ندیم در مراسم اختتامیه این دوره گفت : در نظر است ارومیه را هاب آموزش اقتصاد شهری برای کشور بنماییم.

طراحی سایت