آخرین اخبار
ابرثروتمندان آمریکا در کجا زندگی می‌کنند؟

ابرثروتمندان آمریکا در کجا زندگی می‌کنند؟

بر اساس گزارش ثروت موسسه کاپگمینی در سال ۲۰۱۵، آمریکا ثروتمند‌ترین و نابرابرترین کشور دنیاست و بیشترین گردش پول را در دنیا دارد.

ه گزارش اقتصادنیوز، ثروت افراد مرفه جامعه ( افرادی که حداقل ۱میلیون دلار دارایی قابل سرمایه‌گذاری دارند) در بین سالهای ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ بیش از یک هزار میلیارد دلار افزایش یافته است. این موضوع نشان می‌دهد که سرمایه کل با رشد ۹٫۴ درصدی به ۱۵٫۲ هزار میلیارد دلار رسید. همچنین تعداد افراد بسیار مرفه با رشدی ۸٫۶ درصدی بین سالهای ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ به ۴٫۴ میلیون نفر رسیده است. بر اساس گزارش یاهوفایننس، دو سوم از ثروتمندان آمریکا در این ۱۲ شهر زندگی می کنند:
۱٫ نیویورک
 تعداد شهروندان ثروتمند : ۹۶۳۱۰۰ نفر
درصد رشد از ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۴: ۷٫۷ درصد
ثروت کل:۳٫۵ هزار میلیارد دلار
درصد رشد از ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۴: ۸٫۸ درصد
۲٫ لس آنجلس
تعداد شهروندان ثروتمند : ۳۶۴۲۰۰ نفر
درصد رشد از ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۴: ۱۰٫۴ درصد
ثروت کل: ۱٫۳ هزار میلیارد دلار
درصد رشد از ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۴: ۱۱٫۵ درصد
۳٫ شیکاگو
تعداد شهروندان ثروتمند : ۲۸۲۰۰۰ نفر
درصد رشد از ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۴: ۶٫۷ درصد
ثروت کل: ۱٫۲ هزار میلیارد دلار
درصد رشد از ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۴: ۷٫۸ درصد
۴٫ واشنگتن
تعداد شهروندان ثروتمند : ۲۳۶۱۰۰ نفر
درصد رشد از ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۴: ۷ درصد
ثروت کل: ۹۵۷٫۳ میلیارد دلار
درصد رشد از ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۴: ۸٫۱ درصد
۵ . سن فرنسیسکو
تعداد شهروندان ثروتمند : ۲۲۱۶۰۰ نفر
درصد رشد از ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۴:  ۱۱٫۲ درصد
ثروت کل: ۷۹۴٫۳ میلیارد دلار
درصد رشد از ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۴: ۱۲٫۳درصد
۶٫ بوستون
تعداد شهروندان ثروتمند : ۱۶۲۰۰۰ نفر
درصد رشد از ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۴: ۹٫۷ درصد
ثروت کل: ۶۱۸٫۴ میلیارد دلار
درصد رشد از ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۴: ۱۰٫۸ درصد
۷٫ هیوستون
تعداد شهروندان ثروتمند : ۱۴۹۷۰۰ نفر
درصد رشد از ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۴: ۱۴ درصد
ثروت کل:  ۵۷۱٫۶ میلیارد دلار
درصد رشد از ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۴: ۱۵٫۲ درصد
۸٫ فیلادلفیا
تعداد شهروندان ثروتمند : ۱۴۶۴۰۰ نفر
درصد رشد از ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۴: ۷٫۹ درصد
ثروت کل: ۵۹۹٫۵ میلیارد دلار
درصد رشد از ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۴: ۹ درصد
 ۹٫ سن خوزه
تعداد شهروندان ثروتمند : ۱۳۶۴۰۰ نفر
درصد رشد از ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۴: ۱۱٫۴ درصد
ثروت کل: ۵۰۵٫۴ میلیارد دلار
درصد رشد از ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۴: ۱۲٫۵ درصد
۱۰٫ دالاس
تعداد شهروندان ثروتمند : ۱۲۶۰۰۰ نفر
درصد رشد از ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۴: ۱۱٫۲ درصد
ثروت کل: ۵۱۳٫۱ میلیارد دلار
درصد رشد از ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۴: ۱۲٫۴درصد
۱۱٫ دیترویت
تعداد شهروندان ثروتمند : ۱۱۶۲۰۰ نفر
درصد رشد از ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۴: ۷٫۴ درصد
ثروت کل: ۴۶۸ میلیارد دلار
درصد رشد از ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۴: ۸٫۵ درصد
۱۲٫ سیاتل
تعداد شهروندان ثروتمند : ۹۸۵۰۰ نفر
درصد رشد از ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۴: ۱۲٫۱ درصد
ثروت کل: ۳۴۸ میلیارد دلار
درصد رشد از ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۴: ۱۳٫۳ درصد
طراحی سایت