آخرین اخبار
آموزش اصول ارزیابی اقتصادی طرحهای سرمایه گذاری در مرکز مطالعات دانشگاه صنعتی شریف

آموزش اصول ارزیابی اقتصادی طرحهای سرمایه گذاری در مرکز مطالعات دانشگاه صنعتی شریف

اهمیت موضوع

ارزیابی مالی- اقتصادی پروژه از مهمترین رکن های تصمیم گیری در مورد مطلوبیت و یا عدم مطلوبیت انجام آن پروژه و یا معیاری جهت مقایسه دو یا چند پروژه با یکدیگر می باشد. فرمول ها و روش های معمول در اقتصاد مهندسی از جمله روش‌های ریاضی برای ساده کردن مقایسه اقتصادی پروژه‌هاست که مدیران از آن درتصـمیم‌گیری جهت انتخاب پروژه‌های مناسب استفاده می‌کنند. لذا لزوم آشنایی کارشناسان و تصمیم گیران شرکت های مختلف با تکنیک های ارزیابی و انتخاب پروژه ها امری ضروری می نماید. هدف از این دوره آموزشی، آشنایی شرکت کنندگان با مفاهیم اقتصاد مهندسی در ارتباط با ارزیابی اقتصادی پروژه ها است و در آن از بروزترین منابع بـین الـمـللی (ازجمله کتاب های موسسهCFA) جهت تدریس استفاده خواهد شد.

لینک ثبت نام

طراحی سایت