آخرین اخبار
کارنامه آزادی اقتصادی در ایران

کارنامه آزادی اقتصادی در ایران

در جدیدترین گزارش بنیاد جهانی هریتیج (Heritage Foundation)، موسوم به گزارش «آزادی اقتصادی ۲۰۱۵»، ایران با کسب امتیاز ۴۱٫۸ و دو پله صعود نسبت به سال قبل، در رتبه ۱۷۱ جهان قرارگرفت.

به گزارش اقتصادنیوز، بنیاد جهانی هریتیج (Heritage Foundation)، بیست و یکمین گزارش خود از شاخص «آزادی اقتصادی» را منتشر کرد که در گزارش ۲۰۱۵ این بنیاد، ایران با دو پله صعود نسبت به سال گذشته در رتبه ۱۷۱ جهان قرار گرفت.

در رده‌بندی امسال، ایران نسبت به سال گذشته ۱٫۵ نمره امتیاز بیشتری کسب کرده که این افزایش امتیاز به لطف بهبود در ۵ مؤلفه اقتصادی از مجموع ۱۰ مؤلفه شامل: آزادی نیروی کار، کنترل هزینه‌های دولتی و آزادی پولی حاصل شده‌است.

بهبود رتبه ایران درحالی رخ می‌دهد که این کشور طی پنج‌سال گذشته به دلیل از دست دادن تمرکز خود در سه مؤلفه از مجموع ۱۰ مؤلفه اقتصادی، با کاهش ۰٫۳ نمره‌ای امتیازات خود در شاخص آزادی اقتصادی مواجه شده‌بود.

در رده‌بندی جدید بنیاد هریتیج، ایران در مؤلفه‌های فسادزدایی، آزادی بازار نیروی کار، آزادی پولی، سرمایه‌گذاری دولتی و آزادی مالیاتی رشد نشان داده ضمن اینکه در مؤلفه‌های دیگری نظیر: حقوق مالکیت، آزادی تجارت، آزادی سرمایه‌گذاری و آزادی مالی تغییری نسبت به سال گذشته نداشته اما در مؤلفه «آزادی کسب و کار» افت داشته‌است.

اگرچه ایران در رده‌بندی امسال صعود دو پله‌ای داشته اما هنوز فاصله بسیاری برای تبدیل شدن به یک اقتصاد آزاد دارد.

طراحی سایت