آخرین اخبار
حاکمیت میبایست نگاه خودش را به شهرها و شهرداریها تغییر دهد .

حاکمیت میبایست نگاه خودش را به شهرها و شهرداریها تغییر دهد .

داود ندیم  در حاشیه دوره آموزشی سرمایه گذاری برای شهرداران استان اردبیل  با بیان اینکه فرصتهای بی شماری در حوزه عمران شهری وجود دارد که بدلایل مختلف  از آنها استفاده نمیشود و چنانچه این فرصتها مورد بهره برداری قرار گیرد  همین ها به تنهایی خواهند توانست چرخهای توسعه اقتصاد کشور را با قدرت به چرخش در آورند  افزود :

در کشوری که اختیارات وزیر کشور  کمتر از ارزش  نیم واحد آپارتمان در سجادیه مشهد باشد و اختیارات شورا ها و و شهرداران نیز به تبع آن اندک و ناچیز باشد، نمیتوان گامهای توسعه را برداشت.  قوای سه گانه و خصوصا حاکمیت میبایست نگاه خودشان را به شهرها و شهرداریها تغییر دهند.

درحالیکه  رقبای ما در آن سوی مرزها ، قله های رفیع توسعه را میپیمایند ، هنوز شهرداران ما در گیر و دار قوانین سنتی و دست و پا گیری قرار دارند که هرگونه خلاقیت و برنامه ریزی و نوآوری را از آنها سلب مینماید.

ندیم افزود :

چنانچه سریعا نسبت به تغییر زیرساختهای قانونی و تشکیلاتی و ساختاری شهرداریها  اقدام جدی معمول نگردد  متاسفانه باید گفت که  امکان جبران آن  در سالهای بعد  ناممکن خواهد بود و شهرهای ما از دایره ی رقابت با شهرهای دنیا حذف خواهند شد.

طراحی سایت