آخرین اخبار

بایگانی برچسب : درآمد

درآمدهای پایدار برای شهرداریهای کشور

بنام خدا درآمدهای پایدار برای شهرداریهای کشور موضوع درآمد پایدار برای شهرداریهای کشور بیش از چهل سال است که بصورت جدی در کشور مطرح بوده و در این خصوص هزاران مقاله و صدها همایش محلی ، ملی ، بین المللی و میلیونها ساعت جلسه برگزار شده است و آرزو یا شعار ” درآمد پایدار” آنقدر تکرار شده است که حتی ... ادامه مطلب »

طراحی سایت