آخرین اخبار
آقای مهندس یونس ژائله نمونه بارز جهادگر اقتصادی است

آقای مهندس یونس ژائله نمونه بارز جهادگر اقتصادی است

داود ندیم ، رییس کارگروه سرمایه گذاری کلانشهرهای کشور با ابراز خوشحالی از اینکه آقای ژائله بعنوان نخبه ی اقتصادی جهان اسلام برگزیده شده اند گفت:
آقای مهندس یونس ژائله نمونه بارز جهادگر اقتصادی است و ایشان بحق شایسته چنین انتخابی بوده اند ، تلاشهای ثمربخش ایشان در عرصه های مختلف اقتصادی و بویژه صنایع غذائی و ایجاد اشتغال پایدار بر کسی پوشیده نیست. راهبری ، مدیریت و توسعه روز افزون و موفقیت آمیز موسسات اقتصادی که توسط ایشان بنیانگذاری شده یا در آنها مشارکت داشته و دخیل بوده اند،یقینا تأثیرات قابل توجهی در کشور داشته و از جایگاه ویژه ای برخوردار میباشند . قدر ایشان و همه کارفرمایان محترم را که به مردم و میهن عزیزمان خدمت کرده اند ، میدانیم و پاس میداریم و برایشان سلامتی و موفقیت روز افزون آرزومندیم.

طراحی سایت