آخرین اخبار

فرصت های سرمایه گذاری شهرداریهای کشور

 لیست فرصتهای سرمایه گذاری شهرداریهای کشور در حال  جمع آوری  میباشد ،  تعدادی از این فرصتها به شرح لیست زیر میباشند.

شهرداریهای کشور میتوانند جهت ارائه رایگان فرصتهای سرمایه گذاری خویش ، اطلاعات  مربوط به بسته های مشارکتی خود را به آدرس info@nadimiran.ir ایمیل نمایند ،  برای معرفی فرصت های سرمایه گذاری شهرداری خودتان به قسمت ثبت نام مراجعه فرمایید

طراحی سایت