آخرین اخبار

بانک اطلاعات سرمایه گذاران

بانک اطلاعات سرمایه گذاران در حال تدوین است و به زودی در اختیار کاربران محترم قرار خواهد گرفت لذا خواهشمند است برای مشارکت بر تدوین آن نسبت به معرفی سرمایه گذاران داخلی و خارجی اقدام فرمایید.

 

– شرکت بتن کاوه آذربایجان  http://betonkaveh.com

– شرکت زیبا مکان – اوریاد ارومیه http://uryad-city.ir

– شرکت اندیشه عمران تبریز    http://www.anotco.com

– شرکت بهکار قائم آذر   http://www.behkar.com

– شرکت تعاونی مسکن جماران تبریز  http://tabrizjamaran.blogfa.com

– شرکت جهاد خانه سازی رزمندگان کشور   http://www.jkr.ir

– شرکت روند    http://www.ravand.co.ir

– شرکت دیداس  http://didas.ir

– شرکت ساختار سنج آذر   http://www.sakhtarsanj.com

– شرکت سرمایه گذاری توسعه  آذربایجان  http://www.azarbayjanid.com/fa

– شرکت بیر   http://www.bir-co.com

– کنسرسیوم  ساکو    http://fa.saaco.ir

– شرکت قافلان    http://www.ghaflan.com

– شرکت هرم عمران    http://www.heramomran.com/fa2

– شرکت نهاد کار    http://nahadkar.ir

– شرکت آذر سیماب  http://www.azarsimab.com

– پورتال انجمن انبوه سازان آذربایجانشرقی  http://www.azaranbouh.com

– کانون سراسری انبوه سازان ایران  http://anbouhsazan.com

طراحی سایت