آخرین اخبار
تور مشارکتی سرمایه گذاری در شهرداری منطقه ۷ برگزار شد

تور مشارکتی سرمایه گذاری در شهرداری منطقه ۷ برگزار شد

به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه هفت تبریز، تور مشارکتی سرمایه گذاری با حضور سرمایه گذاران در راستای اجرای سیاست های شهرداری تبریز برای جلب سرمایه گذاران و توسعه فعالیت های عمرانی و گردشگری در شهرداری منطقه هفت تبریز برگزار و سرمایه گذاران از ظرفیت های این منطقه بازدید کردند.
پروژه های سرمایه گذاری در حوزه های مختلف تفریحی، رفاهی، تجاری و گردشگری در سطح حوزه بازدید شد و در خصوص آنها سرمایه گذاران ایده و نظرات خود را مطرح کردند.
شهردار منطقه هفت در این بازدید اظهار داشت: جنوب غرب تبریز پتانسیل و ظرفیت برای توسعه را داشته که تاکنون توجه و مطالعه ای در این حوزه صورت نگرفته است
محمد رشتبری با اشاره به هدف از این دیدار و بازدید گفت: چشم انداز این طرح و برنامه های سرمایه گذاری توزیع متوازن امکانات و درآمد و توسعه جنوب غرب تبریز در کنار دیگر مناطق تبریز است

طراحی سایت