آخرین اخبار
کارآمدی اقتصاد شهر در گرو تغییر

کارآمدی اقتصاد شهر در گرو تغییر

ماهیت سیاست گذاری و نظارت شورای شهر در بخش های مختلف مدیریت شهری مفهومی بنام کارآمدی را معنا می بخشد.به عبارتی هر چند شورای شهر در کار خود بسیار جدی هم باشد، به تبع آن می بایست مجموعه اجرایی یعنی شهرداری با انجام درست، بهنگام و دقیق وظایف محوله کارآمدی شورای شهر و مجموعه مدیریتی خود را در ویترین اقدامات تحول آفرین در معرض عموم شهروندان قرار دهد.

نقی فرشباف تقی نژاد

اصل و اساس مشارکت سرمایه گذاران و عموم مردم در بخش سرمایه گذاری نیازمند ساخت چنین ویترین و نمونه کار قابل عرضه در حوزه سرمایه گذاری است. مجموعه مدیریت سرمایه گذاری و مشارکت شهرداری تبریز در حال حاضر تنها مجموعه ای است که بعنوان بازوی اجرایی کمیسیون سرمایه گذاری،گردشگری و بهبود فضای کسب و کار ایفای نقش می کند؛ و انتظار از آن برای رونمایی از کارآمدی شهرداری و شورا در این حوزه بالاست.

خوشبختانه با تلاشهای صورت گرفته توسط شورای شهر و شهرداری تبریز و با تبین اهمیت سرمایه گذاری ،مواقفت سازمان شهرداری کشور جلب و نهایی شده است و مدیریت سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری تبریز در شرف پوست اندازی و تبدیل شدن به یک سازمان با اختیارات بیشتر چشم انداز روشن تری را نوید می دهد. هرچند ۶ ماه از عمر شورای شهرو تغییرات مدیریت شهری تبریز گذشته است و این مدت شاید زمان کوتاهی از عمر چهار ساله شورای ششم بنظر بیاید ولی در حوزه سرمایه گذاری زمان بسرعت می گذرد و تاثیرات خود را بر روند توسعه شهر نشان خواهد داد. حتی اگر هم عمر این شورا برای چیدن میوه های ثمرده سرمایه گذاری قد ندهد، نبایستی یک روز هم تعلل در فراهم نمودن زیر ساخت‌های لازم آن متصور شد.

به هرحال با چنین وضعی و پس از ۶ ماه ورود شهردار جدید و شورای ششم به مسئله مهم سرمایه گذاری بایسته های فراوان و زیرساخت های لازم و ضروری برای تغییر فراهم نشده است که می بایست مد نظر قرارگیرد.
رونق فضای سرمایه گذاری،مشارکت و تامین مالی در حوزه شهری از اهداف مهمی است که در مد نظر سیاست گذاران این حوزه در کمیسیون سرمایه گذاری قرار گرفته است. تسهیل مذاکرات رسمی و مؤثر میان بخش‌های خصوصی و عمومی،کاهش هزینه‌ها را بر عهده مدیریت شهری کمتر می کند و بسترسازی مناسبی را برای سرمایه‌گذاری با نرخ سود زیاد فراهم خواهد کرد.
ایجاد امنیت و پوشش ریسک سرمایه‌گذاری‌های شهری با توجه به آسیب‌شناسی‌های پروژه‌هایی ناموفق در تبریز نیز مورد توجه کمیسیون سرمایه گذاری شورای شهر تبریز بوده است تا با اعطای امتیازات ویژه به سرمایه‌گذاران و طراحی نظام انگیزشی و تشویقی اقتصادی در شهر را با رویکرد جدیدی رونق ببخشد.

این همه با تعریف پروژه‌های مشارکتی در امور شهری و با در نظر گرفتن اهداف کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت امکان پذیر است. توجه به کارایی پروژه‌های مشارکتی با در نظر گرفتن نیازهای احصا شده در شهر تبریز، ایجاد سازوکار مناسب برای مشارکت تمام تبریزی‌های داخل و خارج کشور در فرآیند سرمایه‌گذاری شهری، توسعه کمی و کیفی بازار سرمایه و مدیریت مؤثر منابع مالی ، ارتقاء کیفیت قوانین و مقررات مربوط به کسب‌وکار و تسهیل در طراحی اجرا و مدیریت، حذف و کاهش محدودیت‌ها و توسعه کارآفرینی و راه اندازی استارتاپ و شتابدهنده ها تلاش برای بارورسازی خلاقیت‌ها ، ایجاد ساختار کاری راهبردی و فرهنگی مبتنی بر نوآوری، ایجاد فضای افزایش اعتمادبه‌نفس در جامعه، ایجاد و توسعه زیرساخت‌های تکنولوژی، ایجاد توسعه و تقویت پارک‌های فناوری و رشد و پارک‌های صنعتی و عملی و راه‌اندازی کلینیک‌ها و مراکز خدمات مشاوره، ایجاد بانک ایده‌های کسب‌وکار شهری و همه و همه نیازمند داشتن یک بازوی اجرایی در مدیریت شهری است تا کارآمدی شورای ششم و شهردار منتخب آن را بیشتر از دوره های گذشته نشان دهد.

در حوزه اقتصادی شهر تا کنون پیشنهادهای فراوانی ارایه شده است که باز حصول نتایج آن تشکیل ساختار سازمان سرمایه گذاری است که بعنوان نمونه تشکیل شورای عالی و دبیرخانه سرمایه گذاری خیرین شهری کلانشهر تبریز ، ایجاد سامانه و کارگزاری متمرکز بیمه برای کاهش هزینه‌ها، گسترش دامنه بیمه در فعالیت‌های شهری، بررسی شیوه نامه سرمایه گذاری و سیاست های تشویقی مورد توجه سیاست گذاران شورای شهر در حوزه اقتصادد بوده است.
پیشنهاد تشکیل اتاق سرمایه گذاری با هدف ایجاد همگرایی بین سرمایه‌گذاران و مدیریت شهری، پیشنهاد صرف درصدی از بودجه شهرداری به درآمدهای پایدار شهری در قالب سرمایه گذرای و مشارکت و ایجاد پنجره واحد سرمایه گذاری و صدور مجوزها از دیگر مواردی است که مطرح شده است و نیازمند پیگیری های اجرایی توسط مدیریت شهری است.
امید است با تعیین تکلیف و تغییرات مهم در عرضه مدیریت اقتصاد شهری با توجه به استقبال شهردار تبریز که خود نیز با حضور در جلسات بر آن تاکید داشته است آینده روشنی برای سرمایه گذاری و مشارکت را با عنوان «کارآمدی اقتصاد شهر» متصور شد.

==
نقی فرشباف تقی نژاد
دبیر کمیسیون سرمایه گذاری،گردشگری و بهبود فضای کسب و کار شورای اسلامی تبریز

طراحی سایت