آخرین اخبار
۱۰۰ سال دیگر؛ اقتصاددانان پیشرو آینده را پیش بینی می کنند.

۱۰۰ سال دیگر؛ اقتصاددانان پیشرو آینده را پیش بینی می کنند.

کتاب را از لینک زیر دانلود کنید.

طراحی سایت
صفحه مقالات بروز رسانی شد. تعدادی مقاله در خصوص توسعه شهری اضافه شده است.جهت بازدید کلیک کنید.