آخرین اخبار
راهکارهای توسعه پایدار شهر برای مجموعه مدیریت شهری

راهکارهای توسعه پایدار شهر برای مجموعه مدیریت شهری

مقاله “شورای اسلامی شهر و تحقق شهر توسعه یافته پایدار”

به نگارش ” دکتر ارسطو گویلی کیلانه”، رئیس کمیسیون سرمایه گذاری، کارآفرینی و گردشگری شورای اسلامی شهر سنندج

برای دانلود مقاله بر روی لینک زیر کلیک کنید.

طراحی سایت
صفحه مقالات بروز رسانی شد. تعدادی مقاله در خصوص توسعه شهری اضافه شده است.جهت بازدید کلیک کنید.