آخرین اخبار

ثبت نام ها

 

 

یک نظر

  1. آقای ندیم از شما انتظاری بیشتری میرود که تسلیم نامهربانی ها نشده و بر حقانیت اعمال خود تاکید کنید و گرنه پسروی یا در سایه قرار گرفتن جز تسلیم آرا و نظرات کوتاه فکران شدن چیز دیگری را برای کار شما نمی توان تلقی کرد.

    پس جناب آقای ندیم با شهر تبریز شناخته شد و در ادامه نیز برای همین شهر افتخار می آفریند. کافی است در راه خود رخوت و خستگی راه ندهید.

    دوستدار شما

طراحی سایت