آخرین اخبار
توسط اداره سرمایه گذاری و مشارکت شهرداری تبریز صورت گرفت؛ اعلام فراخوان ایده پردازی با موضوع «درآمدهای پایدار شهری»

توسط اداره سرمایه گذاری و مشارکت شهرداری تبریز صورت گرفت؛ اعلام فراخوان ایده پردازی با موضوع «درآمدهای پایدار شهری»

اداره سرمایه گذاری و مشارکت شهرداری تبریز با اعلام فراخوان عمومی از تمامی کسانی که دارای ایده، طرح، پروژه و یا سایر زمینه های قابل مشارکت و سرمایه گذاری هستند دعوت به ارائه ایده می کند .

به گزارش شهریار، متن کامل این فراخوان عمومی به شرح زیر است:

مدیریت سرمایه گذاری شهرداری تبریز در نظر دارد از عموم شهروندان که دارای ایده، طرح، پروژه و یا سایر زمینه های قابل مشارکت و سرمایه گذاری که با شهرداری تبریز می توانند اجرا و پیاده سازی کنند، دعوت به ارائه ایده می کند .

لذا افراد، موسسات، شهروندان، سرمایه گذاران بخش خصوصی، ادارات و نهادهای دولتی و مراکز دانشگاهی مستقر در شهر تبریز در تمام زمینه های (تجاری، خدماتی، گردشگری، شهر هوشمند، عمرانی، مالی و الکترونیکی) در جهت افزایش درآمد و ظرفیت اقتصاد شهری، اشتغالزایی، توسعه خدمات شهری و تسهیل ارائه خدمات به عموم شهروندان و ایجاد درآمد برای شهروندان که می توانند با شهرداری تبریز بصورت مشارکتی پروژه ای را اجرا کنند ایده های خود را به آدرس ایمیل  investment@tabriz.ir و یا به صورت مکتوب حداقل در سه صفحه به مدیریت سرمایه گذاری و مشارکت شهرداری تبریز همراه با مشخصات و شماره تماس تحویل دهند تا در اسرع وقت جهت ارائه توضیحات لازم و نحوه انجام و پیاده سازی و فراهم نمودن زمینه اجرا اقدامات لازم معمول شود.

زمان ارسال حداکثر تا سه ماه بعد از تاریخ انتشار فراخوان است.

آدرس مدیریت سرمایه گذاری شهرداری تبریز چایکنار بعد از پل سنگی نرسیده به شهرداری منطقه یک – باغ صبای تبریز به شماره شماره تلفن ۰۴۱۳۵۲۴۹۷۹۱ است.

منبع:شهریارنیوز

طراحی سایت