آخرین اخبار
بزودی دفتر همکاری های اقتصادی بخش خصوصی عراق و ایران در تبریز افتتاح می شود.

بزودی دفتر همکاری های اقتصادی بخش خصوصی عراق و ایران در تبریز افتتاح می شود.

داود ندیم خبرداد:
بزودی دفتر همکاری های اقتصادی بخش خصوصی عراق و ایران در تبریز افتتاح می شود
بنیانگذار مدرسه سرمایه گذاری شهری گفت: بزودی دفتر همکاری های اقتصادی بخش خصوصی عراق و ایران در تبریز افتتاح می شود .
به گزارش روابط عمومی مدرسه سرمایه گذاری شهری ندیم – ایران ، در پی دیدارها و نشستهای متقابل و توافقات اولیه فی مابین مدرسه سرمایه گذاری و مشارکت با طرف های عراقی ، ضمن توافق بر اجرای چند پروژه متقابل مقرر گردید برای بسط و گسترش همکاری های متقابل ، پایگاه دایمی برای تسهیل گری فعالیتهای بخش خصوصی دو کشور در تبریز دایر گردد.
داود ندیم ، بنیانگذار مدرسه سرمایه گذاری شهری با اعلام این خبر گفت :عراق برای بازسازی بعد از جنگ حدود ۱۷۰۰ میلیارد دلار بودجه پیش بینی نموده است و مفهوم آن این است که صدهاهزار پروژه در بخش های مختلف در این کشور بزودی استارت زده می شود از سوی دیگر شرکت های بخش خصوصی ایرانی هم در تامین مواد اولیه هم در صادرات خدمات تکنولوژیکی و هم در مباحث پیمانکاری و نیز تامین نیروی انسانی متخصص ، ماهر و نیمه ماهر می توانند نقش مهمی در این راستا داشته باشند . اگر بخش خصوصی ایران نجنبد و این فرصت مغتنم را از دست بدهد قطعا کشورهای دیگر از دور و نزدیک در عرصه سازندگی عراق حاضر شده و نقش آفرینی خواهند نمود .
ندیم گفت :برای برقراری ارتباط بخش خصوصی دو کشور وخدمات متقابل اقتصادی نیاز بود در هر دو طرف پایگاه دایم برای حضور تجار و فعالین اقتصادی طرفین بدور از تشریفات خاص دولتی و اداری دایر شود . خوشبختانه با پیگیری های بعمل آمده و توافق چند مجموعه بخش خصوصی از هر دو طرف اولین دفتر و پایگاه رسمی بزودی در قلب بازار تبریز دایر میشود .
وی خاطر نشان کرد:وظیفه این دفتر شناسایی پتانسیلهای طرفین و اعلام و پرزنت آن به طرف مقابل میباشد و نیز پیگیری از صفر تا صد امور اقتصادی مورد توافق می باشد .
باغبانزاده مدیر بخش ایرانی این تشکل نیز در سخنانی گفت :تدارکات اولیه برای افتتاح این دفتر در تبریز بانجام رسیده و ظرف روزهای آینده شاهد بازگشایی آن خواهیم بود سپس هیات های تجاری و اقتصادی بخش خصوصی بصورت متقابل نشست های تخصصی خواهند داشت .
باغبانزاده افزود :پتانسیل بازار تبریز ، شرکت های تولیدی ، پیمانکاری و مشاوره ای تبریز ما را بر آن داشت تا محل دفتر را در قلب بازار تبریز مکان یابی نماییم .
گفتنی است طبق توافقات اولیه، اهم موضوعات و مباحث مطروحه عبارت بودند از :همکاریهای اقتصادی و بازرگانی بین بخشهای خصوصی هر دو کشور ،ایجاد پایگاه دایمی نمایشگاه و فروشگاه پایتخت تابلو فرش جهان ( سردرود ) در شهرهای بغداد ، نجف و کربلا،خواهر خواندگی تعدادی از شهرداریهای کشورمان با شهرهای عراق ،همکاریهای مطالعاتی و تهیه سند چشم انداز و برندینگ شهری و راهبردهای توسعه شهری و اقتصاد شهری برای تعدادی از شهرهای عراق ،انجام امورات پیمانکاری در حوزه مسکن و ساخت و ساز با تکنولوژی های سازه سبک ،ایجاد باغ گل در یکی از شهرهای عراق با سرمایه گذاری مشترک،سرمایه گذاری مشترک مجموعه بخش خصوصی عراق و ایران در شهر توریستی سرعین اردبیل ،همکاری های تکنولوژیکی در زمینه علوم تحقیقاتی ژنتیکی بذر درختان مثمر ،ایجاد خط جدیدی برای توسعه مناسبات گردشگری و تبادل توریست بین ایران و عراق با محوریت تبریز ، ورود شرکت های پیمانکاری و مشاوره تبریز به مباحث ساخت و ساز در عراق ،ورود سرمایه گذاران عراقی برای اجرای پروژه های مشترک شهری در شهرهای مختلف ایران و عراق ،ایجاد نیروگاه خورشیدی و سایر انرژیهای تجدید پذیر درعراق با پیمانکاری یک شرکت ایرانی و تامین مالی از بخش خصوصی و دولتی .

طراحی سایت