آخرین اخبار
عملکرد کمیسیون سرمایه گذاری، کارآفرینی و گردشگری شورای شهر سنندج

عملکرد کمیسیون سرمایه گذاری، کارآفرینی و گردشگری شورای شهر سنندج

عملکرد کمیسیون سرمایه گذاری، کارآفرینی و گردشگری شورای شهر سنندج

 

برای دانلود از لینک زیر استفاده کنید.

گزارش عملکرد کمیسیون مرداد ۹۷

 

طراحی سایت