آخرین اخبار
شهر تاریخی بلقیس ، معدن ثروت آفرینی برای خراسان شمالی

شهر تاریخی بلقیس ، معدن ثروت آفرینی برای خراسان شمالی

به گزارش  پایگاه خبری بامدادتبریز،روابط عمومی مدرسه سرمایه گذاری و مشارکت داود ندیم ، پدر سرمایه گذاری شهری ایران گفت : برای مرمت و کاوشهای جدید و خواناسازی برج و باروها و آثار شهر ” بلقیس – اسفراین ”  حداقل نیاز به ۱۰ میلیارد تومان اعتبار است ، با وضعیت کنونی اعتبارات دولتی و تخصیص های زیر سیصد میلیون تومان هرساله به این پروژه ، اجرای کامل این پروژه حداقل  سی سال زمان لازم خواهد داشت و این عین سوزاندن فرصتهای موجود است.

ندیم پیشنهاد کرد: در کنار اعتبارات اختصاص یافته استانی و ملی به این پروژه پیشنهاد میشود سالانه  ده درصد از بودجه شهرداری اسفراین ( به مدت چهارسال – هرسال حدود سه میلیارد تومان ) به این امر اختصاص یابدوقراردادی در این خصوص بین میراث و شهرداری منعقد شده و در ازای این سرمایه گذاری ، مدتی بهره برداری به شهرداری واگذار شود ، از سوی دیگر خیرین ومتمولین  منطقه نیز کمک و مساعدت کنند ، میراث نیز پرونده ثبت جهانی آنرا در یونسکو پیگیری نماید تا در اولویت ثبت جهانی قرار گیرد .تعدادی از پروژه های این طرح بزرگ از طریق مشارکت بخش خصوصی به سرمایه گذاران داخلی و خارجی واگذارشود و در کمتر از سه سال این طرح بصورت کامل مورد بهره برداری قرار گیرد.

وی ادامه داد : قدرت ثروت آفرینی این طرح به حدی خواهد بود که نه تنها موجب توسعه اقتصاد شهری اسفراین ، ایجاد صدها شغل جدید در منطقه و شهرهای اطراف گردد بلکه موجب تحولی بزرگ در حوزه گردشگری شمالشرق کشور خواهد بود .

وی یادآور شد : درمطالعات چشم انداز ۱۰ ساله اقتصاد شهری بجنورد – مرکز خراسان شمالی و استراتژی های توسعه شهری آن نیز نقش پر اهمیت شهر تاریخی ” بلقیس ” بعنوان یکی از مراکز و منابع عظیم ثروت آفرینی برای استان خراسان شمالی ، لحاظ  گردیده است.

وی با اشاه به اینکه هزاره سوم ، بنام هزاره اقتصاد دانش محور بوده و دو صنعت گردشگری و IT  جزو پردرآمد ترین صنایع در جهان خواهند بود گفت: شهر بلقیس  خصوصیات  هر دو مورد را دارد و امید است مسئولین استان و شهرستان، اهمیت بیش از پیش به این پروژه بدهند و از این منبع عظیم ثروت آفرینی و اشتغال و درآمد پایدار به نفع استان بهره ببرند .

درصورت اتمام این طرح وآغار بهره برداری از آن پیش بینی میشود در اوایل حدود یک میلیون توریست داخلی و یکصدهزار نفر توریست خارجی سالانه از این مجموعه دیدن نمایند و در سالهای بعد این تعداد افزایش پیدا کند . از نقطه نظر درآمد زایی نیز پیش بینی میشود در سالهای اول حدود پانصد میلیارد ریال درآمد مستقیم سالانه و ده برابر آن نیز درآمد غیر مستقیم به اقتصاد شهری وارد شود . بنابر این به ازای عدم هزینه کرد یک مبلغ جزیی، سالانه میلیاردها ریال فرصت درآمدی را از دست میدهیم .

طراحی سایت