آخرین اخبار

سرمایه گذاری و مشارکت

 

  1. کلیات
  2. تعاریف (سرمایه و سرمایه گذاری)
  3. روشهای تامین مالی
  4. اصطلاحات
  5. انواع روشهای مشارکت و فرمولاسیون آنها
  6. فرآیندهای مشارکت
  7. فرایند انتشار اوراق مشارکت
طراحی سایت
صفحه مقالات بروز رسانی شد. تعدادی مقاله در خصوص توسعه شهری اضافه شده است.جهت بازدید کلیک کنید.