آخرین اخبار
اظهار نظر یکی از مدیران عامل شرکتهای خارجی عضو تور سرمایه گذاری شهری

اظهار نظر یکی از مدیران عامل شرکتهای خارجی عضو تور سرمایه گذاری شهری

ایران کشور بسیار مهم با تاریخ بزرگ و دارای ظرفیت های فوق العاده ای می باشد. و یکی از مهم ترین اقتصاد های به سرعت در حال رشد جهان است . که با تمرکز بر روی فناوری جهانی در حال ساختن آینده خود است.
این تغییرات فرصت های خوبی برای سرمایه گذاری های جدید ایجاد کرده است و این ابتکار (نشستهای سرمایه گذاری منطقه ای) یک گام بسیار مهم برای شناختن فرصت های سرمایه گذاری کشور و شهرداری ها و مشارکت و رفع نیازهای شرکت های ایرانی با قابلیت ها و امکانات های شرکت های مختلف از کشورهای مختلف جهان است.
همکاری با مهارت ها و فرهنگ های مختلف می تواند توانمندی های مهمی برای تقویت مبنای آینده کشور ایجاد کرده و زمینه ساز ایجاد فرصت های عالی برای همگان باشد.
مدیر عامل: لوکا کوادریو
شرکت: Uniesse Novachem
وبسایت: http://www.uniesse-novachem.it/
زمینه فعالیت: شهر هوشمند, شهر الکترونیک
کشور: ایتالیا

photo_2018-06-13_19-27-00

طراحی سایت