آخرین اخبار
برگزاری سمینار آموزشی الزامات قراردادهای سرمایه گذاری خارجی در شهر بجنورد

برگزاری سمینار آموزشی الزامات قراردادهای سرمایه گذاری خارجی در شهر بجنورد

سمینار آموزشی الزامات قراردادهای سرمایه گذاری خارجی از سلسله مباحث و کارگاههای آموزشی مدرسه سرمایه گذاری و مشارکت ندیم روز سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ در شهر بجنورد مرکز استان خراسان شمالی با حضور شهرداران و اعضاء شورای اسلامی بجنورد و سایرشهرهای استان خراسان شمالی با تدریس دکتر بهزاد خوئی مشاور سرمایه گذاری خارجی و رئیس هیات مدیره شرکت خدمات سرمایه گذاری ایلمان برگزار گردید.

در این دوره راجع به الزمات قانونی سرمایه گذاری خارجی ، نحوه انعقاد قراردادهای سرمایه گذاری ، انواع قراردادهای سرمایه گذاری خارجی ، قرارداد BOT و نحوه انعقاد آن و نیز چالش های قانونی و ارائه راهکارهای رفع موانع حقوقی در قراردادهای سرمایه گذاری خارجی پرداخته شد . این کارگاه با پرسش و پاسخ و جمع بندی پایان یافت . ضمنا فایل دوره و نمونه انواع قراردادهای سرمایه گذاری خارجی در اختیار شرکت کنندگان قرار گرفت .

طراحی سایت