آخرین اخبار
کارگاه آموزشی “فاینانس” توسط اساتید مدرسه سرمایه گذاری در بجنورد

کارگاه آموزشی “فاینانس” توسط اساتید مدرسه سرمایه گذاری در بجنورد

کارگاه آموزشی “فاینانس” با ارائه آقایان دکتر کوروش طاهرفر و دکتر روح اله نجد عطایی  از اساتید مدرسه سرمایه گذاری در بجنورد برای مدیران شهری استان خراسان شمالی برگزار شد . ۱۵ اسفند

photo_2018-03-07_09-14-40 photo_2018-03-07_09-16-08 photo_2018-03-07_09-16-12

طراحی سایت