آخرین اخبار
گزارش تصویری از تالار مذاکرات سرمایه گذاری پردیس ۲۶-۲۵ بهمن ۱۳۹۶ با حضور سرمایه گذاران داخلی و خارجی در محل پارک فناوری شهر جدید پردیس(سری دوم)

گزارش تصویری از تالار مذاکرات سرمایه گذاری پردیس ۲۶-۲۵ بهمن ۱۳۹۶ با حضور سرمایه گذاران داخلی و خارجی در محل پارک فناوری شهر جدید پردیس(سری دوم)

طراحی سایت