آخرین اخبار

B.L.T و B.O.O و سایر روشها

روش B.L.T یکی از روشهای سرمایه گذاری مشارکتی می­باشد که مخفف Build, Leising, Transfer (ساخت، اجاره، واگذاری) می­باشد.

در این روش که ملک یا محل انجام سرمایه گذاری متعلق به شهرداریاست، سرمایه گذار اقدام به احداث یا به گونه دیگری سرمایه گذاری می­نماید، مدت معینی به عنوان طول دوران مشارکت تعریف میشود و اگر درآمدهای پروژه به حساب شهرداری واریز شود در این مدت مشارکت رقم مشخص و ثابتی را که مقدار آن در قرارداد پیش­بینی شده است بعنوان اجاره از شهرداریدریافت می­کند ( دریافتی شهرداری ربطی به درآمد پروژه ندارد، پروژه چه سود دهد چه ضرر، سرمایه گذار این رقم اجاره را خواهد گرفت گرچه رقم مذکور عملا از محل کارکرد پروژه پرداخت میشودولی اگر درآمد پروژه کفاف ندهدطرف مقابل باید بقیه آن را تامین نماید)یا برعکس اگر درآمدهای پروژه به حساب سرمایه گذار واریز میشود، رقم مشخص و ثابتی از سوی سرمایه گذار به شهرداری پرداخت میشود. پس از پایان دوران مشارکت، کل پروژه به شهرداری تعلق خواهد گرفت و سرمایه گذار خلع ید خواهد شد.

جهت دریافت ادامه مطالب دانلود نمایید.

download-pdf

طراحی سایت