آخرین اخبار

مشارکت مدنی

 طرح بررسی:

 روش مشارکت مدنی با کاربرد در شهرداریهای کشور

 داود ندیم

شهرداری تبریز

مشارکت مدنی رایج­ترین نوع مشارکت در جوامع مختلف و در عرصه بین المللی و نیز شهرداریها می­باشد.

اساس این نوع مشارکت بر این است که ابتداء ترازوی آورده­های طرفین تشکیل میشود و سه مؤلفه اصلی مشارکت (زمین- عوارض- ساخت) ارزیابی و سنجش شده و مقدار آورده های طرفین محاسبه می­شود سپس براساس همین آورده­ها سهم الشرکه برای طرفین تعریف میشود.

تشکیل ترازوی آورده­های طرفین ممکن است به یکی از مدلهای بیست و پنجگانه مشارکت مدنی باشد.

در یک تقسیم بندی ساده تر مشارکت مدنی از نقطه نظر مالکیت در شهرداریها غالبا در دو نوع میباشد:

۱- ملک از شهرداری

در این مدل شهرداری در ملک خویش، طرحی را تعریف می­نماید و آورده شهرداری زمین و عوارض می­ باشد، این نوع مشارکت حتما باید از طریق فراخوان عمومی بوده و یا در صورت انتخاب مستقیم شریک از سوی شهرداری می­ بایست شورای اسلامی شهر آن را تایید نماید.

۲- ملک از شریک

در این مدل نیازی به فراخوان نیست چرا که ملک متعلق به خود شریک (طرف مشارکت یا سرمایه گذار) است. آورده شهرداری صرفا عوارض پروانه و سایر مجوزهای مربوطه می­ باشد مگر اینکه قرار باشد امتیاز انحصاری و خاصی از سوی شهرداری به شریک واگذار شود که در اینصورت باید از روش فراخوان یا مجوز ترک تشریفات فراخوان اقدام شود.

 

مطالب بصورت کامل در فایل پی دی اف موجود می باشد.

download-pdf

طراحی سایت