آخرین اخبار
فراخوان عمومی فرصت های سرمایه گذاری شهرداری ارومیه

فراخوان عمومی فرصت های سرمایه گذاری شهرداری ارومیه

شهرداری ارومیه ، تعدادی از فرصت های سرمایه گذاری خود را از طریق فراخوان عمومی سرمایه گذاری مشارکتی منتشر نمود . علاقمندان جهت تهیه اسناد فراخوان میتوانند به وب سایت معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری این شهرداری تحت آدرس وب سایت www.investment.urmia.ir مراجعه نمایند .

طراحی سایت