آخرین اخبار
باید ها و نباید های برون گرایی در اقتصاد ایران

باید ها و نباید های برون گرایی در اقتصاد ایران

مقالات چند نفر از اساتید حوزه اقتصاد در خصوص سرمایه گذاری خارجی و اقتصاد برون گرا در نشریه داخلی شماره شش ” افق تعامل ” سازمان برنامه و بودجه آذربایجانشرقی انتشار یافت .
مقاله آقای داود ندیم ، تحت عنوان ” باید ها و نباید های برون گرایی در اقتصاد ایران ” نیز جزو این مقالات میباشد . علاقمندان میتواند مقالات مربوطه را از لینک زیر دریافت نمایند .

 

http://azsharghi.mporg.ir/FileSystem/View/File.aspx?FileId=c6d408d7-f8aa-4307-8d57-e53097733898&Mode=Preview

 

 

 

طراحی سایت