آخرین اخبار
برگزاری کارگاههای آموزشی سیستم ۷-۴-۱ در کرمانشاه

برگزاری کارگاههای آموزشی سیستم ۷-۴-۱ در کرمانشاه

photo_2016-12-21_23-03-35photo_2016-12-21_23-03-45photo_2016-12-21_23-03-59photo_2016-12-21_01-27-58

در ادامه برگزاری سلسله کارگاههای اقتصاد شهری و سرمایه گذاری ،   روز چهارشنبه اول دی  ۱۳۹۵ با حضور  اساتید کشوری ، دو کارگاه آموزشی ” نحوه تهیه اسناد فراخوان” و ” انواع روشهای تامین مالی و سرمایه گذاری و محاسبات هریک از روشهای مذکور” با  محوریت شهر کرمانشاه با شرکت بیش از  یکصد و ده  نفر از مدیران و کارشناسان  شهرداری  کرمانشاه و مدیران و کارشناسان  تعدادی از سایرشهرداریها ی استان کرمانشاه برگزار شد. این کارگاهها  توسط شهرداری کرمانشاه  با همکاری  استانداری و سازمان برنامه و بودجه استان کرمانشاه و  مدرسه سرمایه گذاری و مشارکت ، برگزار میشود.

این دو کارگاه   با ارائه دو نفر از اساتید   متخصص مدرسه سرمایه گذاری و مشارکت ، آقای مهندس علی اصغر آرمیده ( دانش آموخته رشته برنامه ریزی شهری از دانشگاه علوم و تحقیقات ) و خانم مهندس نسرین  نظام دوست ثانی ( کارشناسی ارشد مهندسی عمران دانشگاه تبریز و دبیر کمیسیون سرمایه گذاری شهرداری ارومیه)  بانجام رسید.

در این کارگاههای تخصصی ، آخرین یافته های  کشوری در حوزه سرمایه گذاری و مشارکت با زیر بخشهای ،  نحوه تهیه اسناد فراخوان فرصت های سرمایه گذاری شهرداریها  و انواع روشهای سرمایه گذاری و مشارکت و فرمولاسیون هریک از آنها و مباحث مربوطه و تجربیات  کشوری  ارائه گردید.

داود ندیم ، موسس مدرسه سرمایه گذاری و مشارکت  با اعلام این خبر افزود : مطابق مدل ۷-۴-۱ سیستم سرمایه گذاری و اقتصاد شهری ، برای جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی ، نیاز به  یک باور ، چهار زیرساخت  و هفت گام اجرایی دارد . کارگاههای تخصصی  هریک از موارد مذکور بنا به درخواست شهرداری کرمانشاه در این شهر برگزار میگردد.

هفت گام  عبارتند از :

  • مطالعات
  • تهیه بسته های مشارکتی
  • اخذ مجوزها
  • بازاریابی
  • فراخوان
  • قرارداد
  • نظارت

کارگاههای امروز در راستای آموزش گامهای دوم و پنجم بوده است .

شایان ذکر است که مطالعات CDS  ، برندینگ  و سرمایه گذاری شهر کرمانشاه  در حال انجام است ونتایج آن تا اسفند سالجاری اعلام خواهد شد و خروجی این مطالعات  اعلام لیست فرصتهای سرمایه گذاری برای شهر کرمانشاه با افق و چشم انداز بیست ساله آن میباشد.

وی افزود :  پرسشنامه  الکترونیکی مربوط به  مطالعات چشم انداز بیست ساله ، CDS  و برندینگ کرمانشاه  بر روی وب سایت مدرسه سرمایه گذاری و مشارکت تحت آدرس:    www.nadimiran.ir    قرار داده شده است و علاقمندان  میتوانند نسبت به تکمیل و ارسال آن اقدام نمایند.
photo_2016-12-21_23-03-35

طراحی سایت