آخرین اخبار
جلسات هماهنگی  تور  info   برگزار میشود.

جلسات هماهنگی تور info برگزار میشود.

یکی دیگر از جلسات هماهنگی برای برگزاری تور  info  روز چهارشنبه ۱۵ اردیبهشت  توسط معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری شهرداری ارومیه و با حضور فعالین عرصه گردشگری  در محل هتل آریا و به میزبانی این هتل برگزار شد.

 ندیم با اعلام این خبر گفت :

طبق مطالعات سند چشم انداز ارومیه ، یکی از محورهای اصلی در افق توسعه شهر، محور گردشگری و توریسم میباشد  و همچنین یکی از چهار صنعت برتر و مهم هزاره سوم  نیز صنعت گردشگری میباشد فلذا به منظور معرفی پتانسیل های توریستی ارومیه و استان آذربایجانغربی  به صاحبان و مدیران آژانس های خارجی  اقدام به دعوت آنها به ارومیه شده است ، این برنامه که در دنیا به تور  INFO   مشهور  است با همکاری آژانس های داخلی  و سازمانهای مرتبط و نهادهای مردمی و بخش خصوصی انجام خواهد پذیرفت.

 

طراحی سایت