آخرین اخبار
خبرهای خوش سرمایه گذاری از شیراز

خبرهای خوش سرمایه گذاری از شیراز

فرصت های سرمایه گذاری شهرداری شیراز به فراخوان گذاشته شدند
جهت کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت معاونت اقتصادی و سازمان سرمایه گذاری شهرداری شیراز تحت ادرس اینترنتی    http://www.shiraz.ir/investment/index  مراجعه فرمایید.
طراحی سایت